حسنعلی یوسفیه

پیشتاز با تجربه

حوزه فعالیت

دوره آموزش تولید محتوا و بازاریابی محتوا

رشته تحصیلی

لیسانس مخابرات

رزومه و توضیحاتی در مورد حسنعلی یوسفیه

بیسیم های رادیویی باند vhf

لینک های ماکروویو

سیستم رادیو ترانک

میکروتیک

حسنعلی یوسفیه

مشاوره با ما

برای دریافت مشاوره با ما ارتباط بگیرید

مشاوره کسب و کار
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin