تمامی کارگاه های محمد سجاد طاهری

سابقه کار در مجموعه های رکاد، سیب سئو، یونسی،تفکر نارنجی و فارس گرافیک. طراح دیجیتال و طراح رابط کاربری وب سایت و اپلیکیشن