تمامی کارگاه های علیرضا وطن دوست

هم بنیان‌گذار ویپ تیک، کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، فعال در حوزه ارایه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT)، دارای مدارک MCSE , MCSA, CCNA , MTCRE, MTCINE , MTCWE, MTCTCE, MTCUME, MICROSOFT-MIKROTIK-CISCO

کارگاه های آموزشی علیرضا وطن دوست
مسیرهای رشد که علیرضا وطن دوست در آنها تدریس می کند