تالار شهر مشهد – سالن شورای شهر

مشهد، عرصه میدان شهدا (ضلع شمالی میدان شهدا / داخل عرصه میدان)، ساختمان تالار شهر، شورای اسلامی شهر

سالن شورای شهر مشهددوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها