فارغ التحصیلان منتخب برنامه های رشدآموزی

رشدآموخته مدنظر خود را بیابید

علیرضاپارسا
علیرضا پارسا تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
متین سماواتیان
متین سماواتیان دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
مجید احمدی
مجید احمدی تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
گلناز غفوری
گلناز غفوری دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
صفورا شبیری
صفورا شبیری دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
هنگامه طاهرپرور
هنگامه طاهرپرور تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
سیده سوگند صالح
سیده سوگند صالح طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
زهرا مومنی
زهرا مومنی تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
متین وفادوست
متین وفادوست وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
حامد بنائی
حامد بنائی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
فرزاد یوسفی
فرزاد یوسفی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
مصطفی احمدی مرودست
مصطفی احمدی مروست دیجیتال مارکتینگ پیشتاز با تجربه خودساخته
آرزو پورمند
آرزو پورمند طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
ضیا خرسندی
ضیا خرسندی برنامه نویسی بک اند پیشه ور
طاهره گوهری
طاهره گوهری تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
امیر حسین پارسا
امیرحسین پارسا وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
ندا محمودی
ندا محمودی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
الهه ارغوانی
الهه ارغوانی برنامه نویسی بک اند برنامه نویسی فرانت اند پیشه ور
زهرا پورسلطانی
زهرا پورسلطانی برنامه نویسی بک اند پیشه ور
حسام اشرف
حسام اشرف تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
زهرا نوروز زاده
زهرا نوروز زاده سئو و موتورهای جستجو پیشتاز با تجربه
دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها