فارغ التحصیلان منتخب برنامه های رشدآموزی

رشدآموخته مدنظر خود را بیابید

معین ظریف گلابگیر
معین ظریف گلابگیر دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
امیر رضا خوردستان
امیر رضا خوردستان برنامه نویسی بک اند شبکه و امنیت پیشه ور
عطیه
عطیه تاج نوروزی دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
الناز
الناز باقری تولایی دیجیتال مارکتینگ طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
منصوره
منصوره بابائی دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
سمیرا اسماعیلی
سمیرا اسماعیلی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
حامد اسماعیلی
حامد اسماعیلی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
حدیث جواهری
حدیث جواهری طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
فائزه حسین زاده خسروی
فائزه حسین زاده خسرویه برنامه نویسی بک اند سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
مژده داستانی
مژده داستانی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
نیلوفر داوودی
نیلوفر داوودی طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
محمد جواد دلیری
محمد جواد دلیری دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
مهتاب دهقان تبارکی
مهتاب دهقان تبارکی طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
فرحناز رحیمی
فرحناز رحیمی دیجیتال مارکتینگ طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
زهرا رستمی
زهرا رستمی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
بنیامین زجاجی
بنیامین زجاجی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
شادی سردارآبادی
شادی سردار آبادی دیجیتال مارکتینگ وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
سجاد سعیدی
سجاد سعیدی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
امیرحسین سعیدی
امیر حسین سعیدی برنامه نویسی بک اند شبکه و امنیت پیشه ور
سیده زهرا سید پور
سیده زهرا سیدپور دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
سارا طیبی
سارا طیبی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها