فارغ التحصیلان منتخب برنامه های رشدآموزی

رشدآموخته مدنظر خود را بیابید

محبوبه غفوریان
محبوبه غفوریان سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
زهرا کریمی
زهرا کریمی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
یاسر معتمدی
یاسر مطیعی دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
امین نعمتی
امین نعمتی برنامه نویسی فرانت اند طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
سید محمد رضا هاشمی
سید محمدرضا هاشمی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
یگانه وحیدی
یگانه وحیدی دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
امیر ناصری پور یزدی
امیر ناصری پور یزدی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
نفیسه نبی زاده
سیده نفیسه نبی زاده دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
نیلوفر اعلمی
نیلوفر اعلمی برنامه نویسی بک اند دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
محمد سجاد انفرادی
محمد سجاد انفرادی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
موسوی
زهرا سادات موسوی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
فاطمه زیدآبادی
فاطمه زیدآبادی طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
فائزه پورثانی
فائزه پورثانی دیجیتال مارکتینگ طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
فاطمه فولادکار
فاطمه فولادکار دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
خدیجه صادقی
خدیجه صادقی برنامه نویسی بک اند وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
علی انوری دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
ابوالفضل ملاکی
ابوالفضل ملاکی دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
یلدا باقری
یلدا باقری دیجیتال مارکتینگ طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
محمد رضا نسیمی
محمد رضا نسیمی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
روح انگیز علیمرادی
روح انگیز علیمرادی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
روشنک جباری
روشنک جباری طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها