فارغ التحصیلان منتخب برنامه های رشدآموزی

رشدآموخته مدنظر خود را بیابید

سمیه نورشهرکی
سمیه نورشهرکی برنامه نویسی فرانت اند طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
امیر یارمحمدی
امیر یارمحمدی برنامه نویسی فرانت اند دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
سعیده نعمت حسینی
سعیده نعمت حسینی برنامه نویسی فرانت اند دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
سارا قطب زاده
سارا قطب زاده برنامه نویسی فرانت اند پیشه ور
شقایق عارفی دوست
شقایق عارفی دوست دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
محدثه ظهوریان
محدثه ظهوریان طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
زهرا طاهری
زهرا طاهری برنامه نویسی فرانت اند طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
سیاوش زارعی
سیاوش زارعی برنامه نویسی فرانت اند پیشه ور
حلیه رضایی
حلیه رضایی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
زهرا دواسر
زهرا دواسر سئو و موتورهای جستجو طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
ندا دانش دوست
ندا دانش دوست دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
سهیلا دادخواه
سهیلا دادخواه دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
مریم خوش زبان
مریم خوش زبان تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
مبینا ظریف
مبینا ظریف برنامه نویسی فرانت اند دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
یگانه سلطانی
یگانه سلطانی برنامه نویسی فرانت اند پیشه ور
سعید حاج آبادی
سعید حاج ابادی دیجیتال مارکتینگ وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
محمد امین چیت ساز
محمد امین چیت ساز دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
زهرا باقری
زهرا باقری برنامه نویسی فرانت اند سئو و موتورهای جستجو طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
محمدرضا افچنگی
محمدرضا افچنگی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
احسان اسماعیل زاده فرخانی
احسان اسماعیل زاده فرخانی برنامه نویسی فرانت اند طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
سارا احمدیان
سارا احمدیان طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها