فارغ التحصیلان منتخب برنامه های رشدآموزی

رشدآموخته مدنظر خود را بیابید

امیر رضا خوردستان
امیر رضا خوردستان برنامه نویسی بک اند شبکه و امنیت پیشه ور
عطیه
عطیه تاج نوروزی دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
الناز
الناز باقری تولایی دیجیتال مارکتینگ طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
منصوره
منصوره بابائی دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
سمیرا اسماعیلی
سمیرا اسماعیلی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
حامد اسماعیلی
حامد اسماعیلی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
حدیث جواهری
حدیث جواهری طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
فائزه حسین زاده خسروی
فائزه حسین زاده خسرویه برنامه نویسی بک اند سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
مژده داستانی
مژده داستانی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
نیلوفر داوودی
نیلوفر داوودی طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
محمد جواد دلیری
محمد جواد دلیری دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
مهتاب دهقان تبارکی
مهتاب دهقان تبارکی طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
فرحناز رحیمی
فرحناز رحیمی دیجیتال مارکتینگ طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
زهرا رستمی
زهرا رستمی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
بنیامین زجاجی
بنیامین زجاجی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
شادی سردارآبادی
شادی سردار آبادی دیجیتال مارکتینگ وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
سجاد سعیدی
سجاد سعیدی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
امیرحسین سعیدی
امیر حسین سعیدی برنامه نویسی بک اند شبکه و امنیت پیشه ور
سیده زهرا سید پور
سیده زهرا سیدپور دیجیتال مارکتینگ سئو و موتورهای جستجو پیشه ور
سارا طیبی
سارا طیبی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
هانیه عبدی
حانیه عبدی برنامه نویسی بک اند تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها