درباره رشدانا

رشدانا استارتاپی در حوزه مهارت آموزی کسب و کار های نوین است. این استارتاپ به دنبال پر کردن خلاء موجود در فضای آموزش آکادمیک با آن چه که نیاز بازار کار است.

ما در رشدانا بر این باوریم که سیستم آموزش آکادمیک فعلی کاربرد لازم را در بازار کار واقعی ندارد و شاهد این ماجرا، تعداد بالای افراد جویای کار است که در مصاحبه های شغلی در شرکت های معتبر رد می شوند. در اکثر این موارد عدم داشتن مهارت در عین داشتن مدرک ذکر شده است.

رشدانا تلاش می کند که به افراد مهارت لازم را بیاموزد و از این رو روش تدریس و اساتید را به گونه ای دیگر بنا کرده است. در رشدانا اساتید برمبنای تجربه های واقعی انتخاب می شوند تا مدارک علمی معتبر تا در نهایت تجربه خود را به مهارت آموزان منتقل و آن ها را سریعتر به دنیای کسب و کار وارد کنند.
اما رشدانا در رسیدن به اهداف خود تفاوت های دیگری با سیستم های مشابه برای خود ایجاد کرده است.
ما در رشدانا از سیستم جمع سپاری مالی برای کمک به توسعه آموزش فراگیر و رایگان و نیز جمع سپاری منابع برای ایجاد پلت فرم آموزشی بهره برده ایم.
برای آن که با این دو بیشتر آشنا شوید به خانواده رشدانا بپیوندید.

بر این باوریم که “موفقیت” به معنای رشد در یک حوزه مشخص نیست و با ما برای یک

“رشد همه جانبه و متوازن”

آماده باشید.

با توجه به ابعاد مختلف موفقیت و عوامل متنوع و متعدد موثر بر آن و با توجه به تحلیل تجارب و مدل های موجود در دنیا، و با اتکا به توانمندی های موجود، در رشدانا به طور جدی به سه زمینه رشد شما می پردازیم:

۱- رشد فردی

۲- رشد فنی

۳- رشد کسب وکاری

براستی برای نیل به موفقیت باید شاهد رشد در ابعاد مختلفی باشیم و می بایست برنامه های مهارت آموزی در ابعاد فردی، فنی و کسب و کاری برنامه ریزی گردد تا در نهایت بتوانیم از خودمان انتظار حضور موثر و نقش آفرینی در فضای کسب و کار داشته باشیم.

ممکن است به صورت مستقل محتواها و برنامه های مختلفی برای مهارت آموزی در هر کدام از زمینه های فردی، فنی و کسب و کاری وجود داشته باشد، لیکن رویکرد ما در رشدانا همگرایی و هماهنگی این زمینه ها با هم برای نیل به یک هدف مشترک است و آن هدف هم  رسیدن به “رشد همه جانبه و متوازن” است.

رشدانا را باید یک پلت فرم آموزشی دانست که می تواند دسترسی جویندگان موفقیت و رشد را به مربیان و محتواهای مرتبط تسهیل نماید. در این استارتاپ به دنبال راه اندازی مدلی از جمع سپاری منابع هستیم که همه را شگفت زده خواهد کرد.

بزودی از مدل جمع سپاری منابع در رشدانا بیشتر خواهید شنید.

با ما باشید …دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها